Széchenyi 2020 nyertes pályázatok

A Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott:

„Eszközbeszerzés a KONTEX Kft-nél”

Kedvezményezett neve: KONTEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Megvalósulás helyszíne: 8400 Ajka, Ipari Park Északi szektor 1/1. HRSZ: 5723 / 1
Támogatási összeg: 34.702.535,- Ft összegű támogatást nyert el a Támogató döntése alapján
Támogatás intenzitás: 70%
Támogatási alap: Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam
Kedvezményezett elérhetősége: Székhely: 8400 Ajka, Ipari Park Északi szektor 1/1
Tel.: 36 88 242 083
E-mail: kontex @ kontex.hu
Web: www.kontex.hu
Projekt azonosító: GINOP-1.2.8-20-2020-02389 jelű pályázat
Projekt tényleges befejezése: 2021.09.25.
Projekt bemutatása: A KONTEX Kft. 34,7 millió forint összegű visszatérítendő támogatást nyert el az „Eszközbeszerzés a KONTEX Kft-nél.” című – Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások számára kiírt pályázat keretében. A 49 575 050 forintos összköltségvetésű beruházásból eszközbeszerzést valósítottunk meg.
A projektet 2020.12.01-én indított ABUS egy főtartós - 6,3 tonnás futó daru megrendelésével megkezdtük.
Pályázatunkat a felhívásban szereplő, technológiai korszerűsítést eredményező, gyártó tevékenységünkhöz szorosan kapcsolódó és azt egy komplex módon kiegészítve a Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártáshoz szükséges eszközök beszerzésével valósítottuk meg. A projekt megvalósításával a koronavírus okozta gazdasági válság hatását kívántuk tompítani, jövedelmezőségünk és eredményességünk javítását terveztük elérni. Vállalkozásunk vállalta, hogy a 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám, 44fő (legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót foglalkoztat a megvalósítási időszak során.
Vállalkozásunk a pályázati felhívásban meghatározott tartalmi elemeknek eleget tett. Beszerezte majd üzembe helyezte a pályázatban megjelölt berendezéseket.
A projekt keretében beszerzett eszköz üzembehelyezése 2021.09.25-ig bezárólag megtörtént, az eszközök rendeltetésszerű használatba vételére 2021.09.25-én került sor. Ez idő alatt a vállalkozásnak biztosítania kellett az üzemszerű működés műszaki, technikai, hatósági feltételeit.
A fejlesztés sikeresen befejeződött, amely teljes mértékben visszaigazolta a tervadatok megvalósíthatóságát. Az üzembe állított új berendezések hatékonysága minőségben is mérhető. Ez a minőség biztosítja cégünk piacképességét, költséghatékony működését és versenyképességét is garantálja.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam a KONTEX KFT-nél beruházásához nyújtott támogatásának összege: 34.702.535, - Ft
http://www.szechenyi2020.hu/

A Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott:

„Napelemes rendszer beszerzése a KONTEX Kft-nél.”

Kedvezményezett neve: KONTEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Megvalósulás helyszíne: 8400 Ajka, Ipari Park Északi szektor 1/1.
Támogatási összeg: 49 166 425 Ft
Támogatás intenzitás: 55%
Támogatási alap: Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam
Kedvezményezett elérhetősége: Székhely: 8400 Ajka, Ipari Park Északi szektor 1/1
Tel.: 36 88 242 083
E-mail: kontex @ kontex.hu
Web: www.kontex.hu
Projekt azonosító: GINOP-4.1.4-19-2019-00440 jelű pályázat
Kivitelezés ideje: 2021.08.12.

Projekt bemutatása: A KONTEX Kft közel 50 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Napelemes rendszer beszerzése a KONTEX Kft-nél.” című – Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások számára kiírt pályázat keretében. A 89 393 500 forintos összköltségvetésű beruházásból egy Komplex energetikai fejlesztést valósítottunk meg.
A projektet 2020.08.01-én indított levegő-víz hőszivattyús rendszer Vállalkozási szerződésének aláírásával megkezdtük.
A projekt keretében teljes körű komplett energetikai korszerűsítést hajtottunk végre (épület felújítás, energetikai korszerűsítés, nyílászáró csere, hőszigetelés korszerűsítés) az energiatakarékosabb működés érdekében. A beruházás keretében egy 60 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszer, levegő-víz hőszivattyús rendszer került kialakításra, valamint épületenergetikai hatékonyságot növelő infrastrukturális fejlesztések valósultak meg, mint komplett fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszer korszerűsítése, az épületen teljes nyílászárócsere és hőszigetelési munkálatok kerültek kivitelezésre.
A projekt megvalósítása 2020. augusztusában kezdődött meg és 2021. augusztusában fejeződött be.
A fejlesztés sikeresen befejeződött, amely teljes mértékben visszaigazolta a tervadatok megvalósíthatóságát. Mind rövid, mind pedig hosszú távon szükségesek voltak a tervezett fejlesztések, hiszen az érintett épület elavult és kivételesen rossz energetikai jellemzőkkel bírt. Ez a minőség biztosítja cégünk piacképességét, költséghatékony működését és versenyképességét is garantálja.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam a KONTEX KFT-nél beruházásához nyújtott támogatásának összege: 49.166.425, - Ft
http://www.szechenyi2020.hu/

Munkahelyi képzés a Kontex Kft nél

Projekt leírása:
 
A Széchenyi 2020 Társadalmi Megújulás Operatív Program (továbbiakban TÁMOP) keretén belül „Munkahelyi képzés a Kontex Kft-nél” című pályázati kiíráson elnyert 18.57 millió forint vissza nem térítendő támogatásnak köszönhetően az alábbi oktatásokat tartottuk meg:
 
Értékesítési tréning Személyiségfejlesztő (önismereti) tréning vezetőknek
Angol nyelvi képzés 30 óra Német nyelvi képzés 30 óra
Angol nyelvi képzés 60 óra Német nyelvi képzés 60 óra
Az asszertív kommunikáció alapjai Elsősegélynyújtó képzés
Munkavédelmi, munkaügyi ismeretek
 
Kedvezményezett neve: KONTEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Megvalósulás helyszíne: 8400 Ajka, Ipari Park Északi szektor 1/1.
Támogatási összeg: 18 569 869 Ft
Támogatás intenzitás: 100%
Támogatási alap: Európai Regionális Fejlesztési Alapból
Kedvezményezett elérhetősége: Székhely: 8400 Ajka, Ipari Park Északi szektor 1/1
Tel.: 36 88 242 083
E-mail: kontex @ kontex.hu
Web: www.kontex.hu
Projekt azonosító: TÁMOP 2.1.3.B-121-2012-0684
Kivitelezés ideje: 2014.04.01 – 2017.04.25.

Az innoManagement Saas felhőalapú vállalatirányítási rendszer bevezetése a Kontex Kft-nél

Projekt leírása:
 
A Széchenyi 2020 „Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása” című pályázati kiíráson elnyert 7.8 millió forint vissza nem térítendő támogatásnak köszönhetően bevezetett modulok segítségével átfogóan kezelhető minden fontos gazdasági esemény a társaságnál, valamint a fejlesztés a jövőbeni hatékony munkavégzést szolgálja. Az InnoManagement bevezetését követően társaságunk ügyviteli folyamatai átláthatóbbá válnak. Ezzel közvetlenül vállalatunk hatékonyabb működését, közvetve pedig versenyképességünk növekedését segítik elő, ami hosszú távú fenntarthatóságunkhoz járul hozzá. A felhő alapú ügyviteli rendszer lehetővé teszi a vállalkozásunk vezetői és munkavállalói számára, hogy bármikor, és bárhonnan valós idejű információkhoz jussanak a vállalati folyamatok állapotáról, és szükség esetén feladataikat irodán kívülről is hatékonyan elvégezhessék.
 
Kedvezményezett neve: KONTEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Megvalósulás helyszíne: 8400 Ajka, Ipari Park Északi szektor 1/1.
Támogatási összeg: 7 839 000 Ft
Támogatás intenzitás: 40%
Kedvezményezett elérhetősége: Székhely: 8400 Ajka, Ipari Park Északi szektor 1/1
Tel.: 36 88 242 083
E-mail: kontex @ kontex.hu
Web: www.kontex.hu
Projekt azonosító: GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00074
Kivitelezés ideje: 2018.05.01 – 2020.04.30.

"A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál"

Projekt leírása:
 
A Széchenyi 2020 „A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál” című pályázati kiíráson elnyert 9.92 millió forint vissza nem térítendő támogatásnak köszönhetően a pótkocsi és mobilház gyártással foglalkozó vállalkozás adminisztratív és vezetői területeken alkalmas a rugalmas foglalkoztatási formák bevezetésére. A projekt keretében elvégzett átalakítás és fejlesztés 7 munkakört érint.
Munkakör átszervezéséhez, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó munkajogi, pénzügyi, szervezetfejlesztési és humán erőforrás-fejlesztési az alábbi feladatokat végeztük el:
  • Munkakörök foglalkoztatási formáinak átalakítása (HR dokumentumok kialakítása, átalakítása)
  • Munkafolyamatok átszervezése, racionalizálása, szervezeti szabályzatok ki- és átalakítása (szervezeti szabályzatok kialakítása, átalakítása)
  • Munkajogi, pénzügyi, munkaügyi tanácsadás (Munka-magánélet összehangolását segítő és a rugalmas átszervezés feltételeként megjelenő egyéb jogi, pénzügyi, munkaügyi tanácsadás)
  • Új HR politika kialakítása (Személyügyi politika átalakítása)
  • Szervezetfejlesztéshez IT tanácsadás (HR-tevékenységhez, szervezeti fejlesztéshez alátámasztottan indokolt IT fejlesztésekhez tanácsadás) 
Munkakörök átalakításához, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó vezetői képzéseket tartottuk meg:
Vezetői hatékonyság fejlesztése 
Vezetői készségfejlesztés. 
Munkakörök átalakításához, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó munkavállalói képzéseket tartottuk meg: 
  • Együttműködés fejlesztés tréning
  • Időgazdálkodás tréning
  • Szervezeti kommunikáció tréning
Kedvezményezett neve: KONTEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Megvalósulás helyszíne: 8400 Ajka, Ipari Park Északi szektor 1/1.
Támogatási összeg: 9 921 017 Ft
Támogatás intenzitás: 100%
Támogatási alap: Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában
Kedvezményezett elérhetősége: Székhely: 8400 Ajka, Ipari Park Északi szektor 1/1
Tel.: 36 88 242 083
E-mail: kontex @ kontex.hu
Web: www.kontex.hu
Projekt azonosító: GINOP-5.3.2-16-2016-00481
Kivitelezés ideje: 2017.06.01 – 2018.05.31.

"A humán erőforrás és a munkavállalói kompetencia fejlesztése a KONTEX Kft-nél."

Projekt leírása:
 
Pályázatunk keretében 57 fő munkavállaló képzése valósult meg. A Kft jelentős energiát fektet a humánerőforrás fejlesztésébe. A munkavállalók foglalkoztathatósága, rugalmasságuk és több területen való alkalmazásuk kizárólag képzések útján érhető el. Napjainkban, a munkaerőhiány okán kifejezetten fontosnak tartjuk, hogy a jelenlegi állományunk képzése útján növeljük kapacitásunkat, egyúttal a hosszú távú foglalkoztatást biztosítsuk. A GINOP-6.1.6 projektünk keretében általános, informatikai és kommunikációs képzésekkel számoltunk. Tervünket úgy állítottuk össze, hogy a résztvevők egyénileg és csoportszinten is fejlődjenek, ügyelve arra, hogy a vállalkozásunk célkitűzései is érvényesüljenek, azaz a teljes vállalkozásra ható képzési struktúra álljon össze. Tizenegy fő létszámban valósult meg az együttműködés és időgazdálkodás fejlesztés-képzés, ami a szervezeti hatékonyságot növeli a vállalkozásnál dolgozó munkavállalók körében. Asszertív kommunikáció elsajátításával 7 fő vált magabiztossá, a nehéz helyzetekben. Informatikai képzést valamennyi dolgozónk részére végrehajtottuk, mivel fontosnak tartjuk az informatikai eszközök magabiztos használatát. Az IPAR 4.0 területhez való kapcsolódás tevékenységünkből adódóan is kézenfekvő. A vezetők elhivatottak az IPAR 4.0 célkitűzései és filozófiája mellett, ezt 19 fő munkavállaló végezte el. 11 fő személyes vezetői hatékonyságát növeltük, és 20 fő ismerte meg a személyiségtípusokat, melynek kiemelt szerepe van a kommunikációban és a konfliktusok kezelésében. Fentiek mellett ismerd meg partneredet képzésben34 fő részesült, akik kapcsolatban állnak partnereinkkel. Add el magad, add el a céged képzésben 18 fő veszt részt, mert vállalkozásunk számára lényeges, a megrendelők megfelelő kommunikációval történő elérése. 35 fő részesült viselkedéskultúra képzésben, mivel nem csak a külső megjelenésünk lényeges, de az egymással történő munkahelyi viselkedés is fontos. Szintén fontosnak tartjuk, a munkahelyi konfliktuskezelés elsajátítását, mely képzésben ugyancsak 34 fő vett részt. Integrációt elősegítő, együttműködést fejlesztő csapatépítő tréningen 39i dolgozónk vett rész. Ebben a tekintetben döntő jelentősége van a toleranciának, egymás jobb megismerésének. Tekintettel arra, hogy gyártási folyamataink során hulladék keletkezik, kiemelt szerepet szánunk a környezettudatos képzésnek. Ennek kereteiben 37 fő környezettudatos szemléletét alakítjuk ki. Dolgozóink a képzések elvégzéséről tanúsítványt kaptak.
 
Kedvezményezett neve: KONTEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Megvalósulás helyszíne: 8400 Ajka, Ipari Park Északi szektor 1/1.
Támogatási összeg: 33 961 945 Ft
Támogatás intenzitás: 100%
Támogatási alap: Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból
vissza nem térítendő támogatás formájában
Kedvezményezett elérhetősége: Székhely: 8400 Ajka, Ipari Park Északi szektor 1/1
Tel.: 36 88 242 083
E-mail: kontex @ kontex.hu
Web: www.kontex.hu
Projekt azonosító: GINOP-6.1.6-17-2018-01182
A projekt befejezési dátuma:2022.02.28.
szechenyi_2020
 

Gyorsépítésű szerkezeti elemek vágókobot rendszerének fejlesztése egyedi tömeggyártáshoz

Elnyert támogatás: 377 millió forint összértékben
 
A projekt tervezett kezdete: 2021.01.01.
A projekt tervezett fizikai befejezésének dátuma: 2022.02.28.
 
Konzorcium tagjai:
  • KONTEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - Konzorciumvezető
  • LRG É-L Kutató-fejlesztő és Szakértő Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság – Konzorciumi tag
 
A Kontex Kft. és az LRG É-L Kft. megkezdete a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap által meghírdetett „2020-1.1.2-PIACI-KFI - Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása” című pályázati kiíráson nyertes, „Gyorsépítésű szerkezeti elemek vágókobot rendszerének fejlesztése egyedi tömeggyártáshoz” című projekt megvalósítását.
A Kontex Kft. folyamatosan fejlődő, több mint 25 éves múltra visszatekintő hazai ipari társaság, aki eddig is különböző egyedi tervezésű járműelemek fejlesztésével, kivitelezésével foglalkozott. A jármű felépítmények és pótkocsik, valamint egyéb fémszerkezeti elemek tervezésénél és gyártásánál az egyre magasabb szintű igények rugalmas, sokszor egyedi gyártási megoldásokat követelnek. Az eljárások sokszor egyedi kézierővel végzett megmunkálási feladatot jelentenek, melyeket a szakemberek kiemelkedő tudásukkal látnak el A folyamatok gyorsítása és kisegítése azonban ipari fejlesztést igényel.
Az Ipar 4.0 kezdeményezés a nagyvállalatoknál már napi gyakorlat, ugyanakkor a KKV-nál is lépéskényszert jelent, így a globális fejlődés által megindított technológiai, munkaerőpiaci és értékesítési folyamatokhoz igazodva növelni kell a versenyképességet mind a lokális, mind a regionális piacon. Ennek egyik lehetősége az egyedi tömeggyártás kiépítése, ami már jól ismert például a nagy személyautó gyártóknál, azaz a vásárló egyedi igényeit egy gyártósoron belül az eddig ismerteknél is szélesebb variálhatósággal elégítik ki. Jelen projekt eredményeként a mobilházakra koncentráltan a vásárló az alap méreteken túl jóval több paramétert is megválaszthat, mint eddig mobilházakra koncentráltan a vásárló az alap méreteken túl jóval több paramétert is megválaszthat, mint eddig.
Az LRG É-L Kft. profilja az egyedi IKT (infokommunikációs technológia) rendszerek fejlesztése, az IKT-val segített életvitel (AAL- Ambient Assisted Living ), illetve a lézertechnológiát alkalmazó mérő-, gyártó, ellenőrző műszerfejlesztése. A speciális egyedi igényeket kielégítő, illetve a lézertechnológiát alkalmazó mérő-, gyártó, ellenőrző műszerfejlesztése.
A konzorcium által kifejlesztendő gyorsépítésű szerkezeti elemek vágókobot rendszere a két szereplő ipari és egyedi technológiai tudására épül. A vágókobot az emberekkel közös munkaterületen osztozva a legkifinomultabb műveleteket is biztonságosan el tudja végezni, így egyrészt beruházási költségeket takarít meg a vállalkozásoknak a költséges biztonsági intézkedések elhagyásával és az alapterület jobb hasznosításával, másrészt olyan adatokat gyűjt és továbbít az informatikai rendszerekbe, amelyek elemzésével akár valós időben, automatikusan fokozható a gyártás hatékonysága, illetve megelőzhető a meghibásodásokból eredő leállás.
A projekt várt közvetlen eredménye tehát ez egyedi kollaboráló robot (kobot). Közvetetten célként ugyanakkor szeretnénk elérni a mobilházak gyártófolyamatának egy gyártáshatékonyság növelő fejlődését is, amely az eddigi gyakorlaton messze túlmutatva, felhőalapú alkalmazással, elosztott gépi intelligencia hálózatra csatlakozva akár 200 százalékkal hatékonyabb a korábbi gyakorlathoz képest.
Napelemes rendszer beszerzése a KONTEX Kft-nél.”
GINOP-4.1.4-19-2019-00440

 

Munkahelyi képzés a Kontex Kft nél
TÁMOP 2.1.3.B-121-2012-0684
Az innoManagement Saas felhőalapú vállalatirányítási rendszer bevezetése a Kontex Kft-nél
GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00074
„A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál.
GINOP-5.3.2-16-2016-00481
Munkahelyi képzések támogatása mikor-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára.
GINOP-6.1.6-17-2018-01182

 

Nkfi
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap által meghírdetett „2020-1.1.2-PIACI-KFI - Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása” című pályázati kiíráson nyertes, „Gyorsépítésű szerkezeti elemek vágókobot rendszerének fejlesztése egyedi tömeggyártáshoz” című projekt megvalósítása.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00089

KAPCSOLAT:

Ajka, Ipari park É. Szektor 1/1
Telefon: +36-88/242-083
Google