Napelemes rendszer beszerzése a KONTEX Kft-nél.”
GINOP-4.1.4-19-2019-00440

Munkahelyi képzés a Kontex Kft nél
TÁMOP 2.1.3.B-121-2012-0684
Az innoManagement Saas felhőalapú vállalatirányítási rendszer bevezetése a Kontex Kft-nél
GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00074
„A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál.
GINOP-5.3.2-16-2016-00481
Munkahelyi képzések támogatása mikor-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára.
GINOP-6.1.6-17-2018-01182

 

Nkfi
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap által meghírdetett „2020-1.1.2-PIACI-KFI - Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása” című pályázati kiíráson nyertes, „Gyorsépítésű szerkezeti elemek vágókobot rendszerének fejlesztése egyedi tömeggyártáshoz” című projekt megvalósítása.
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00089
A Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott:

„Napelemes rendszer beszerzése a KONTEX Kft-nél.”

 
Kedvezményezett neve: KONTEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Megvalósulás helyszíne: 8400 Ajka, Ipari Park Északi szektor 1/1.
Támogatási összeg: 49 166 425 Ft
Támogatás intenzitás: 55%
Támogatási alap: Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam
Kedvezményezett elérhetősége: Székhely: 8400 Ajka, Ipari Park Északi szektor 1/1
Tel.: 36 88 242 083
E-mail: kontex @ kontex.hu
Web: www.kontex.hu
Projekt azonosító: GINOP-4.1.4-19-2019-00440 jelű pályázat
Kivitelezés ideje: 2021.08.12.
 
Projekt bemutatása: A KONTEX Kft közel 50 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Napelemes rendszer beszerzése a KONTEX Kft-nél.” című – Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások számára kiírt pályázat keretében. A 89 393 500 forintos összköltségvetésű beruházásból egy Komplex energetikai fejlesztést valósítottunk meg.
 
A projektet 2020.08.01-én indított levegő-víz hőszivattyús rendszer Vállalkozási szerződésének aláírásával megkezdtük.
 
A projekt keretében teljes körű komplett energetikai korszerűsítést hajtottunk végre (épület felújítás, energetikai korszerűsítés, nyílászáró csere, hőszigetelés korszerűsítés) az energiatakarékosabb működés érdekében. A beruházás keretében egy 60 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszer, levegő-víz hőszivattyús rendszer került kialakításra, valamint épületenergetikai hatékonyságot növelő infrastrukturális fejlesztések valósultak meg, mint komplett fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszer korszerűsítése, az épületen teljes nyílászárócsere és hőszigetelési munkálatok kerültek kivitelezésre.
 
A projekt megvalósítása 2020. augusztusában kezdődött meg és 2021. augusztusában fejeződött be.
 
A fejlesztés sikeresen befejeződött, amely teljes mértékben visszaigazolta a tervadatok megvalósíthatóságát. Mind rövid, mind pedig hosszú távon szükségesek voltak a tervezett fejlesztések, hiszen az érintett épület elavult és kivételesen rossz energetikai jellemzőkkel bírt. Ez a minőség biztosítja cégünk piacképességét, költséghatékony működését és versenyképességét is garantálja.
 
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam a KONTEX KFT-nél beruházásához nyújtott támogatásának összege: 49.166.425, - Ft
http://www.szechenyi2020.hu/

Munkahelyi képzés a Kontex Kft nél

Projekt leírása:
 
A Széchenyi 2020 Társadalmi Megújulás Operatív Program (továbbiakban TÁMOP) keretén belül „Munkahelyi képzés a Kontex Kft-nél” című pályázati kiíráson elnyert 18.57 millió forint vissza nem térítendő támogatásnak köszönhetően az alábbi oktatásokat tartottuk meg:
 
Értékesítési tréning Személyiségfejlesztő (önismereti) tréning vezetőknek
Angol nyelvi képzés 30 óra Német nyelvi képzés 30 óra
Angol nyelvi képzés 60 óra Német nyelvi képzés 60 óra
Az asszertív kommunikáció alapjai Elsősegélynyújtó képzés
Munkavédelmi, munkaügyi ismeretek
 
Kedvezményezett neve: KONTEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Megvalósulás helyszíne: 8400 Ajka, Ipari Park Északi szektor 1/1.
Támogatási összeg: 18 569 869 Ft
Támogatás intenzitás: 100%
Támogatási alap: Európai Regionális Fejlesztési Alapból
Kedvezményezett elérhetősége: Székhely: 8400 Ajka, Ipari Park Északi szektor 1/1
Tel.: 36 88 242 083
E-mail: kontex @ kontex.hu
Web: www.kontex.hu
Projekt azonosító: TÁMOP 2.1.3.B-121-2012-0684
Kivitelezés ideje: 2014.04.01 – 2017.04.25.

Az innoManagement Saas felhőalapú vállalatirányítási rendszer bevezetése a Kontex Kft-nél

Projekt leírása:
 
A Széchenyi 2020 „Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása” című pályázati kiíráson elnyert 7.8 millió forint vissza nem térítendő támogatásnak köszönhetően bevezetett modulok segítségével átfogóan kezelhető minden fontos gazdasági esemény a társaságnál, valamint a fejlesztés a jövőbeni hatékony munkavégzést szolgálja. Az InnoManagement bevezetését követően társaságunk ügyviteli folyamatai átláthatóbbá válnak. Ezzel közvetlenül vállalatunk hatékonyabb működését, közvetve pedig versenyképességünk növekedését segítik elő, ami hosszú távú fenntarthatóságunkhoz járul hozzá. A felhő alapú ügyviteli rendszer lehetővé teszi a vállalkozásunk vezetői és munkavállalói számára, hogy bármikor, és bárhonnan valós idejű információkhoz jussanak a vállalati folyamatok állapotáról, és szükség esetén feladataikat irodán kívülről is hatékonyan elvégezhessék.
 
Kedvezményezett neve: KONTEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Megvalósulás helyszíne: 8400 Ajka, Ipari Park Északi szektor 1/1.
Támogatási összeg: 7 839 000 Ft
Támogatás intenzitás: 40%
Kedvezményezett elérhetősége: Székhely: 8400 Ajka, Ipari Park Északi szektor 1/1
Tel.: 36 88 242 083
E-mail: kontex @ kontex.hu
Web: www.kontex.hu
Projekt azonosító: GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00074
Kivitelezés ideje: 2018.05.01 – 2020.04.30.

"A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál"

Projekt leírása:
 
A Széchenyi 2020 „A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál” című pályázati kiíráson elnyert 9.92 millió forint vissza nem térítendő támogatásnak köszönhetően a pótkocsi és mobilház gyártással foglalkozó vállalkozás adminisztratív és vezetői területeken alkalmas a rugalmas foglalkoztatási formák bevezetésére. A projekt keretében elvégzett átalakítás és fejlesztés 7 munkakört érint.
Munkakör átszervezéséhez, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó munkajogi, pénzügyi, szervezetfejlesztési és humán erőforrás-fejlesztési az alábbi feladatokat végeztük el:
  • Munkakörök foglalkoztatási formáinak átalakítása (HR dokumentumok kialakítása, átalakítása)
  • Munkafolyamatok átszervezése, racionalizálása, szervezeti szabályzatok ki- és átalakítása (szervezeti szabályzatok kialakítása, átalakítása)
  • Munkajogi, pénzügyi, munkaügyi tanácsadás (Munka-magánélet összehangolását segítő és a rugalmas átszervezés feltételeként megjelenő egyéb jogi, pénzügyi, munkaügyi tanácsadás)
  • Új HR politika kialakítása (Személyügyi politika átalakítása)
  • Szervezetfejlesztéshez IT tanácsadás (HR-tevékenységhez, szervezeti fejlesztéshez alátámasztottan indokolt IT fejlesztésekhez tanácsadás) 
Munkakörök átalakításához, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó vezetői képzéseket tartottuk meg:
Vezetői hatékonyság fejlesztése 
Vezetői készségfejlesztés. 
Munkakörök átalakításához, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó munkavállalói képzéseket tartottuk meg: 
  • Együttműködés fejlesztés tréning
  • Időgazdálkodás tréning
  • Szervezeti kommunikáció tréning
Kedvezményezett neve: KONTEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Megvalósulás helyszíne: 8400 Ajka, Ipari Park Északi szektor 1/1.
Támogatási összeg: 9 921 017 Ft
Támogatás intenzitás: 100%
Támogatási alap: Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában
Kedvezményezett elérhetősége: Székhely: 8400 Ajka, Ipari Park Északi szektor 1/1
Tel.: 36 88 242 083
E-mail: kontex @ kontex.hu
Web: www.kontex.hu
Projekt azonosító: GINOP-5.3.2-16-2016-00481
Kivitelezés ideje: 2017.06.01 – 2018.05.31.

"A humán erőforrás és a munkavállalói kompetencia fejlesztése a KONTEX Kft-nél."

Projekt leírása:
 
A Pályázatunk keretében 51 fő munkavállaló képzése valósul meg. A Kft jelentős energiát fektet a humánerőforrás fejlesztésébe. A munkavállalók foglalkoztathatósága, rugalmasságuk és több területen való alkalmazásuk kizárólag képzések útján érhető el. Napjainkban, a munkaerőhiány okán kifejezetten fontosnak tartjuk, hogy a jelenlegi állományunk képzése útján növeljük kapacitásunkat, egyúttal a hosszú távú foglalkoztatást biztosítsuk. A GINOP-6.1.6 projektünk keretében általános, informatikai és kommunikációs képzésekkel számolunk. Tervünket úgy állítottuk össze, hogy a résztvevők egyénileg és csoportszinten is fejlődjenek, ügyelve arra, hogy a vállalkozásunk célkitűzései is érvényesüljenek, azaz a teljes vállalkozásra ható képzési struktúra álljon össze. Tizenegy fő létszámban tervezünk együttműködés és időgazdálkodás fejlesztés-képzést, ami a szervezeti hatékonyságot növeli a vállalkozásnál dolgozó munkavállalók körében. Asszertív kommunikáció elsajátításával 8 fő válik magabiztossá, a nehéz helyzetekben. Tervezünk informatikai képzést valamennyi dolgozónk részére, mivel fontosnak tartjuk az informatikai eszközök magabiztos használatát. Az IPAR 4.0 területhez való kapcsolódás tevékenységünkből adódóan is kézenfekvő. A vezetők elhivatottak az IPAR 4.0 célkitűzései és filozófiája mellett, 15 fő munkavállaló esetében érvényesíteni szeretnénk. 11 fő személyes vezetői hatékonyságát növeljük, és szintén 11 fő ismeri meg a személyiségtípusokat, melynek kiemelt szerepe van a kommunikációban és a konfliktusok kezelésében. Fentiek mellett ismerd meg partneredet képzésben 9 fő részesül, akik kapcsolatban állnak partnereinkkel. Add el magad, add el a céged képzésben szintén 9 fő vesz részt, mert vállalkozásunk számára lényeges, a megrendelők megfelelő kommunikációval történő elérése. 38 fő részesül viselkedéskultúra képzésben, mivel nem csak a külső megjelenésünk lényeges, de az egymással történő munkahelyi viselkedés is fontos. Szintén fontosnak tartjuk, a munkahelyi konfliktuskezelés elsajátítását, mely képzésben ugyancsak 38 fő vesz részt. Integrációt elősegítő, együttműködést fejlesztő csapatépítő tréningen valamennyi dolgozónk részt vesz. Ebben a tekintetben döntő jelentősége van a toleranciának, egymás jobb megismerésének. Tekintettel arra, hogy gyártási folyamataink során hulladék keletkezik, kiemelt szerepet szánunk a környezettudatos képzésnek. Ennek kereteiben 38 fő környezettudatos szemléletét alakítjuk ki. Dolgozóink a képzések elvégzéséről tanúsítványt kapnak.
 
Kedvezményezett neve: KONTEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Megvalósulás helyszíne: 8400 Ajka, Ipari Park Északi szektor 1/1.
Támogatási összeg: 36 588 528 Ft
Támogatás intenzitás: 100%
Támogatási alap: Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában
Kedvezményezett elérhetősége: Székhely: 8400 Ajka, Ipari Park Északi szektor 1/1
Tel.: 36 88 242 083
E-mail: kontex @ kontex.hu
Web: www.kontex.hu
Projekt azonosító: GINOP-6.1.6-17-2018-01182
Kivitelezés ideje: 2019.11.01 -2021.02.28.

KAPCSOLAT:

Ajka, Ipari park É. Szektor 1/1
Telefon: +36-88/242-083
Google